Konya Alaeddin Tepesi

Konya Alâeddin Tepesi
Türkiye’nin Konya iline bağlı Karatay Merkez ilçesinde yer alan tepe Alâeddin Tepesi olarak adlandırılır. 450 metre x 350 metre boyunda olup, 20 metre yüksekliğe sahi olan tepe, höyük olarak isimlendirilen protohistorik (ilk çağ) yerleşim bölgelerinden biriydi. Türk Tarih Kurumu miladi 1941 senesinde bir arkeolojik kazı gerçekleştirmiş ve buraya yapılan ilk yerleşimin MÖ 3000’li yıllarda Erken Tunç Çağında gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Erken Tunç Çağından sonra sırasıyla Frigler Dönemi, Helenistik Dönem, Roma İmparatorluğu Dönemi, Bizans İmparatorluğu Dönemi, Selçuklu Devleti Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de yerleşim alanı olarak tercih edilmiştir. Günümüzde ise Alâeddin Tepesi, tarihi değeri ile birlikte binlerce Konyalının güzel vakit geçirdiği bir mesire alanıdır. Alâeddin Tepesi, Hitit Uygarlığına bile ev sahipliği yapmış, köklü bir tarihi geçmişe sahip nadir yerlerdendir. Alâeddin Tepesi, Hitit Uygarlığı’nın MÖ 1190 yılında yıkılmasından sonra Frigyalıların kontrolü altına girdi. Alâeddin Tepesi, Friglerin kontrolü altına girince Kawania ismini almıştır. Bundan sonra da Lidyalıların eline geçmiştir Alâeddin Tepesi.

alaaddin-tepesi-2Alâeddin Tepesi, 11. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuş bu tarihten sonra sadece Üçüncü Haçlı seferi sırasında saldırıya uğramıştır. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa 1190 senesinde ordusunu dinlendirmek için şehri ele geçirmiştir. Ancak kısa süre sonra şehir tekrar Selçuklu Devleti tarafından geri alınmıştır. Alâeddin Tepesi, Selçuklu Devletinden sonra kurulan Osmanlı İmparatorluğu daha sonra ise bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer almıştır. Yüzyıllardan beri Alâeddin Tepesinden günümüze ulaşan en önemli eser, tepenin kuzey tarafında yer alan Alâeddin Cami ve yakın çevresinde bulunan kümbetler. Miladi 1220 senesinde yapımı tamamlanan Alâeddin Cami adını Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad’dan almıştır. Alâeddin Caminin avlusunda bulunan kümbette II. Kılıç Arslan ile birlikte toplamda 8 sultanın mezarı yer almaktadır. Keza aynı şekilde Selçuklu Devleti zamanında tepenin kuzeyine bir saray da yaptırılmıştı. Bu saraydan kalan bazı sütunlar koruma altına alınmıştır.alaaddin-tepesi-2