Konya Ateşbazı Veli Türbesi

Konya Ateşbazı Veli Türbesi

Ateşbazı Veli miladi 1285 senesinde yaşama gözlerini kapamıştır. Ateşbazı Veli, Hazreti Mevlâna’nın muasırıdır ve gerçek adı Şemseddin Yusuftur. Şemseddin Yusuf, Ateşbazı Veli adı ile nam salmış ve insanların gönüllerinde bu isimle taht kurmuştur.

Ateşbazı Veli ile Bahâ Veled’in beraber Belh’ten ya da Karaman’dan gelip, dergâhta yetiştiği ve burada aşçılık yaptığına dair söylentiler vardır. Ateşbaz Veli, ateşle oynayan anlamına gelmektedir. Ateşbaz Veli, Hazret-i Mevlâna ile Mevleviler arasında önemli bir yere sahiptir. Ateşbaz Makamı, bir eğitim ve nefsi terbiye makamıdır. Mutfaktan kasıt Mevlevi tekkelerinin ruhudur. Kazancı Dede, Aşçı Dede, İçeri Meydancısı ve Bulaşıkçı Dedeler, tekkenin mürebbileridir. Aşçı Dede de ise tekkenin en büyük zabitidir. Kazancı Dede ise Tekke’nin en büyük ikinci zabitidir.

Aşçı Dede’den hariç, mutfakta 18 görevli daha yer almaktadır. Bundan çıkan sonuç ise tekkede mutfağa verilen önem çok büyüktür. Kazancı Dededen başlayarak ayakçısına kadar herkesin yapması gereken bir görevi vardır. Meydan-ı Şerifte yer alan beyaz postun adı, Ateşbâz-ı Veli Makamı’dır. Bunun hemen yanında ve üst tarafındaki kırmızı postun adı da, Sultan Veled makamıdır. Ateşbâz-ı Veli’nin türbesi, Havzan semtinin üst tarafında, Yeni Meram yolu üzerinde, eski Sigorta Hastahanesi’nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Türbe klasik Selçuklu kümbetleri tipindedir. Kesme taştan, sekiz köşeli gövdesi üzerine, tuğla ile örülmüş; sekizgen pramid külahı oturur. Ateşbazı Veli Türbenin kıblesinde yer alan küçük pencere üzerinde bulunan kitabede şu ifadeler yer alır:

“ Bu kabir, kutlu şehit rahmetli İzzeddin oğlu, milletin ve dinin güneşi Yusuf Ateşbaz’in kabridir. 684 yılı Recep ayının ortasında Allah’ın rahmetine kavuştu. Allah yarlığasın.”

Bugün, Ateşbazı Veli türbesinin içi, dışı ve türbenin çevresi itibari ile Konya ilinde Ateşbazı Veli türbesinden daha temiz ve daha bakımlı bir türbe daha yoktur. Ateşbazı Veli Türbesinin yanında yer alan ve türbedarın yaşadığı ev, Vilâyet ve Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu katkılar sayesinde yıkılarak yerine yenisi inşa edilmiştir. Dileriz Konya ilinde ve cennet vatanımızda yer alan bütün tarihi eserler böyle ince onarımlardan geçerler.