Konya Mevlana Türbesi

Konya Mevlana Türbesi
Mevlana Türbesi, Konya ilinde bulunan, önceden Mevlâna Celaleddin Rumî Hazretlerinin dergâhı olan yapı kompleksinde miladi 1926 senesinden beri hizmet veren türbedir. Mevlana Türbesi aynı zamanda “Mevlana Müzesi” adı ile de bilinir. Konya ili açısından ve Türkiye’nin kültür varlığı açısından Mevlana Türbesi çok ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Konya’nın esnafı için ve ülke ekonomisi için can damarıdır Mevlana Türbesi. Yeşil Kubbe adı ile de anılan Mevlana Türbesi dört adet fil ayağı (kalın sütunlar fil ayağı tabiri ile ifade edilir) üzerine inşa edilmiştir. O günden sonra Mevlana Türbesinin faaliyetleri hiç bitmemiştir ve 19. asrın sonuna dek yapılan çeşitli eklemeler ile devam ede gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu hükümdarlarının bir kısmının Mevlevi tarikatına mensup olması Mevlana Türbesi’ne özel bir anlam verilmesine, ayrı bir önem gösterilmesine ve Mevlana Türbesi’nin iyi korunmasına vesile olmuştur.

Konya mevlana türbesi

    Konya mevlana türbesi

Mevlana Türbesi’nin alanı içerisinde bulunan bahçesi ile beraber 6500 m² iken, yeri istimlak edilen ve Gül Bahçesi olarak tertiplenen bölümler ile beraber Mevlana Türbesinin alanı 18000 m²ye dek ulaşmıştır. Mevlana Türbesi, ücretsiz hale getirilmeden evvel, bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı’na gelir getiren en fazla ikinci müze konumundaydı. En fazla gelir getiren birinci müze ise Topkapı Sarayı müzesidir. Mevlana Celaleddin Rumî Hazretleri hakkında çeşitli menkıbelerin yer aldığı Ahmed Eflaki tarafından kaleme alınan eser olan Arifler’in Menkıbeleri’nde, Mevlana Celaleddin Rumî Hazretleri’nin babasına izafen türbe inşa ettirmek isteyen dönemin hükümdarına “gök kubbeden daha görkemlisini yapamayacağınıza göre zahmet etmeyin” diyerek bu isteği reddettiği rivayeti yer almaktadır. Mevlana Türbesi, Mevlana Celaleddin Rumî Hazretlerinin yaşamını yitirip ahirete irtihalinden sonra inşa edilmiştir. Cumhuriyet Döneminde Tekke ve Zaviyelerin kapatılma kararı alındığı sırada dahi Mevlana Türbesi her daim korunmuş, kollanmış ve insanların ziyaretine açık hale getirilmiştir. Çünkü Mevlana Türbesinin İslam ve Türk Dünyasındaki yeri çok büyüktür ve çok da önemlidir. Mevlana Türbesinin içerisinde, dergâha ait eşyalar, değerli elyazması eserlerin yanında kemanın atası kabul edilen sekiz telli keman, sabır taşları ve Galileo’nun asıldığı çağda astronomi dersleri vermek amacı ile kullanılmış olan küre ve daha bir çok eser yer almaktadır.

Konya Mevlana Türbesi

Konya Mevlana Türbesi