Sille Aya Elena Kilisesi

Sille Aya Elena Kilisesi

Sille Aya Elena Kilisesi, Konya ilinin Selçuklu ilçesine bağlı ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Sille isimli yerleşim yerinde bulunan kilisenin adıdır. Hz. İsa doğduktan 327 yıl sonra Bizans İmparatoru Constantin’in validesi Helena, Hac yapmak maksadı ile Kudüs’e doğru yol alırken Konya’ya da uğramış, burada bulunan ilk Hıristiyanlık çağlarına dair oyma mabetleri görünce de Hıristiyanlara Sille’de bir mabet bir kilise yaptırma kararı almıştır. Mihail Arhankolos’un şerefine Sille Aya Elena Kilisesinin temel atma töreninde Helena’da yer almıştır.

Sille Aya Elena Kilisesi, asırlar boyunca çeşitli zamanlarda onarımlar, tamiratlar görerek günümüze dek gelmiştir. Sille Aya Elena Kilisesinin iç kapısının üst tarafında Yunan harfleri ile yazılmış bir tamir kitabesi aynı zamanda kilisenin tarihi geçmişi hakkında da çeşitli bilgiler vermektedir. Bu tamir kitabesi 1833 yılına aittir. 1833 tarihli aynı tamir kitabesinin üzerinde ise Sille Aya Elena Kilisesinin 4. tamiratının Osmanlı Hükümdarı Sultan Mecit zamanında yapıldığını ifade eden 3 satırlık bir kitabe daha yer almaktadır. Sille Aya Elena Kilisesinin inşaatı sırasında örülen duvarlar düzgün bir şekilde kesilmiş Sille Taşı ile örülmüştür. Sille Aya Elena Kilisesinin avlu tarafında kayalar oyularak elde edilmiş odalar yer almaktadır. Sille Aya Elena Kilisesinin kuzeye açılan kapısından nartekse (Kiliselerde dış dehliz narteks diye ifade edilir.) girmek mümkündür. Dış dehliz de ise kadınlar mahfeline çıkan iki yönlü taş merdivenler ile karşılaşırsınız. Sille Aya Elena Kilisesinin ana kubbesi 4 adet fil ayağı üzerine oturtulmuş olup, kilise üç adet sahına sahiptir. Sille Aya Elena Kilisesinin içinde ahşaptan ve alçı süslü bir vaaz kürsüsü ile birlikte apsid ile ana mekânı ayıran ahşap alçı kaplı kafes bir sanat eseridir. Sille Aya Elena Kilisesinin kubbe geçişlerinde ve kubbeyi taşıyan ayaklarda Hz. İsa ile Hz. Meryem ve havarilere dair resimler yer almaktadır. Resimler yıllar geçmesine rağmen bütün canlılığını ve doğallığını korumuş. Sille Aya Elena Kilisesi biraz da Ayasofya’yı andırmıyor değil.