Konya Tavus Baba Türbesi

Konya Tavus Baba Türbesi
Tavus Baba’nın bir kadın ermiş mi yoksa bir şeyh mi olduğu konusunda halen net bilgiler elde edilmiş değildir. İbrahim Hakkı Konyalı: “Hatamu Dede Zaviyesi Meram’dadır. Bugün bunun yerini bilemiyoruz. Biz bu zaviyenin bugün Tavus Baba Türbesi adını alan türbe bitişiğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tavus Baba bu zaviyenin şeyhlerinden birinin adı olması çok muhtemeldir. Türbenin içi tuğla, dışı taşla yapılmıştır. Üstü Manastır tonozu denilen şekilde örtülmüştür. Sağına yalnız bir pencere açılmıştır. İçinde âdi harçla sıvanmış bir lahit vardır.” der ve burada yatan kişi hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmaz. Mesut Koman Bey ile Mehmet Önder burada yatan kişinin Şeyh Tavus Mehmet olduğu kanısındadır. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bir diğer sonuç da şudur: Tavus Baba’nın gerçek adı Mehmet’tir ve memleketi de Hindistan’dır. Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarından Rükneddin Süleyman ile Alâeddin Keykubat zamanlarında yaşamıştır. Selçuklu sultanlarının tasavvuf ehline ve kültür adamlarına gösterdiği saygıdan dolayı gelip Konya’da yaşamaya başlamıştır.

tavusbaba-3

Karamanoğlu II. Mehmet Bey döneminde türbenin doğu tarafında, büyük bir mescit ile onun da doğu tarafına hemen bitişiğine kesme taşlardan oluşan bir Darü’l-Huffaz yapılır. O gün yapılan bu yapılar hâlen ayaktadır. Yalnız bahsi geçen zaviyeden hiçbir eser kalmamıştır. Gordelevski’nin belirttiğine göre ise Tavus, bir kadındır. Yaşamını yitirmesinden sonra Bektaşi cemaati ona Tavus Baba adını ile seslenmiştir. Mevlevîlerin güçlenip kuvvet kazanması ile birlikte Bektaşi’ler buradan çekilmeye başlamışlardır. Bir zamanlar Meram ilçesinde ve Konya ilinin çevresinde Bektaşilerin ve Ahilerin arazileri mevcuttu. Zaman geçtikçe harap olan Tavus Baba Türbesi, miladi 1905 senesinde Postnişin Abdülvahid Çelebi, miladi 1958 senesinde de Konyalı bir hayırsever tarafından onarılmış ve tamir edilmiştir. Tavus Baba Türbesi’nde yatan her kim olursa olsun, burada önemli olan onun asırlardır halk arasında bir veli olarak nam salmasıdır. Tavus Baba Türbesi özellikle yaz aylarında çok sık bir şekilde ziyaret edilen türbelerin başında gelmektedir.

tavusbaba